Mijlpalen 2023 en ambitie 2024

  • 22 december 2023
  • Nieuws

Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te blikken. Binnen het partnerschap van Babyconnect Utrecht-Amersfoort zijn afgelopen jaar hele mooie mijlpalen behaald. Deze delen we graag. En we kijken vol ambitie vooruit naar 2024.

Geslaagde technische- en functionele testen

We beginnen met een belangrijke mijlpaal van het afgelopen jaar. Er zijn meerdere technische en functionele testen uitgevoerd. Het St. Antonius ziekenhuis, Verloskundigenpraktijk de Vecht, Verloskundigenpraktijk Doula en Kraamzorgpraktijk Vecht & Venen hebben hier als pilotorganisaties een belangrijke rol in gespeeld. Zij testten de werkwijze van de geboortezorgviewer. Op 4 oktober vond de laatste functionele test plaats en is de viewer geaccepteerd. Een mijlpaal!

Nu staan we aan het begin van een ‘doorlopende gebruikersacceptatietest’, een periode waarin de pilotorganisaties met de viewer gaan oefenen zodat in co-creatie tussen zorg en leverancier de viewer steeds beter gaat aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de grote stappen die we in 2023 hebben gezet. Welke dat zijn zetten we hieronder op een rijtje.

Mijlpalen 2023

Flinke stappen gezet met Epic
De kartrekkersrollen voor de diverse bronsystemen in de geboortezorg zijn verdeeld over het land. Als regio hebben wij de kartrekkersrol voor het bronsysteem Epic voor de ziekenhuizen. Samen met diverse betrokkenen in het St. Antonius ziekenhuis is hard gewerkt aan het tonen van gestructureerde data vanuit het ziekenhuis in de viewer. Onze regio is ook landelijk verantwoordelijk voor een goede logging-rapportage, waarmee passend gebruik van de viewer kan worden geverifieerd.

Landelijke eindgebruikersgroep Hinq-viewer 
Halverwege het jaar is een landelijke eindgebruikersgroep Hinq opgezet. Hierin zitten afgevaardigden vanuit iedere regio. In deze groep zetten zij hun eigen expertise in om de doorontwikkeling van de viewer richting te geven, wegen ze de feedback vanuit de verschillende regio’s af en bepalen ze de impact van gekozen oplossingen op de werkprocessen.  

Daarnaast is er ook een landelijke werkgroep rondom behoefte aan en kwaliteit van data in oprichting. Welke gegevens hebben we nodig om de geboortezorg goed uit te kunnen voeren en wat moeten we met elkaar afspreken over de wijze van vastlegging van gegevens? 

Verlenging projectperiode tot december 2024
De subsidieregeling is op 20 juli 2023 gewijzigd. Hierbij is de projectperiode met een half jaar verlengd tot en met 31 december 2024. Ook zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de ICT implementatie- en licentiekosten. Landelijk wordt gewerkt aan een vorm van structurele compensatie van (ICT-)kosten na afloop van het programma BabyConnect, dus met ingang van 2025.

Groeipaden
Bovenstaande ontwikkelingen zijn onderdeel van de groeipaden waar we binnen dit traject mee te maken hebben. Hoe dit verloopt zie je in deze animatie >>

Van Raedelijn naar Trijn
Raedelijn is als penvoerder verantwoordelijk voor de uitvoering van het BabyConnect-programma voor onze regio. Vanaf de regio-brede opschaling van de implementatie in de loop van 2024, wordt het beheer van de viewer op professionele wijze uitgevoerd door Trijn (de Regionale Samenwerkings-Organisatie voor onze regio). 

Na afloop van het programma (dus vanaf 2025) is Trijn verantwoordelijk voor de viewer in onze regio. Alle deelnemende zorgaanbieders worden daartoe ingepast in de governance-structuur van Trijn.

Op naar 2024!

In 2024 gaan we samen met alle andere regio’s in Nederland verder om de viewer door te ontwikkelen en deze ook bij de deelnemende zorgaanbieders in de geboortezorg te implementeren. Dit geldt ook voor het zichtbaar maken van geboortezorgdata en -documenten in de PGO van de cliënt / patiënt.

Zo werken we stap voor stap toe naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en nog beter geïnformeerde zwangeren.