Over Babyconnect

Digitale gegevensuitwisseling geeft een grote impuls aan de kwaliteit van de geboortezorg. Daarom stimuleert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en is er een subsidieregeling opengesteld: VIPP Babyconnect.

In de regio Utrecht-Amersfoort hebben eind 2021 42 zorgorganisaties hun krachten gebundeld. De zorgorganisaties starten via VIPP Babyconnect een traject om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling tussen zwangere en zorgverleners, en zorgverleners onderling, mogelijk te maken. Dit doen zij onder de naam ‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’. Raedelijn treedt hierin op als projectleider en penvoerder. Op deze pagina lees je alles over dit initiatief. 

‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’

‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’ bestaat uit een samenwerking van vier zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). In deze VSV’s werken ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken en kraamorganisaties samen. Deze vier VSV’s vormen samen het regionale partnerschap

Belang van digitale gegevensuitwisseling

Voor veilige geboortezorg en het terugdringen van administratieve lasten is het essentieel dat de gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed altijd up-to-date zijn. Door digitaal gegevens van elkaar in te zien zorg je hiervoor. Als je de gegevens digitaal bekijkt zie je direct de laatste gegevens die zijn ingevoerd. Zo hoeven professionals niet achter gegevens aan te bellen, als bepaalde gegevens niet zijn meegegeven aan de zwangere. Digitale gegevensuitwisseling maakt niet alleen de samenwerking tussen professionals veiliger en effectiever, ook beschikt de zwangere zo zelf altijd over de informatie in haar eigen zwangerschapsdossier.

Subsidieregeling VIPP Babyconnect

Het landelijk actieprogramma VIPP Babyconnect helpt regio’s om digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. Het doel hiervan is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. De subsidie wordt gebruikt voor de implementatie en realisatie van digitale gegevensuitwisseling, coördinatie, het organiseren van goede inbreng van professionals en ouders en het informeren van zorggebruikers.

Meer lezen over Babyconnect?

Zie ook het Raedelijn jaarverslag 2021 (pagina’s 4 & 5)

Collega's aan het woord