Spotlight voor de Verloskundig Samenwerkingsverbanden

  • 8 april 2024
  • Nieuws

De Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV) zetten zich in voor een geïntegreerde geboortezorg en netwerksamenwerking op dit gebied. Straks gaan we de meerwaarde van deze samenwerking ervaren specifiek op het stuk van digitale gegevensuitwisseling via VIPP Babyconnect.

De kracht van de VSV

We streven ernaar om met elkaar de kwaliteit van geboortezorg te verbeteren. Zonder de focus op de samenwerking binnen en tussen VSV en de kracht die daaruit voortkomt zou dat niet lukken. We zetten mooie stappen en dat is ook zeker aan de Verloskundig Samenwerkingsverbanden te danken! Via betrokkenheid binnen het VSV en ook in de diverse werkgroepen en de stuurgroep Babyconnect.

Kijken naar de toekomst

Terwijl we terugkijken op wat we samen hebben bereikt, kijken we ook naar de toekomst. We gaan mooie stappen zetten:  

  • De start van de pilot go-live
  • Het technisch aansluiten van alle partijen in ons regionaal partnerschap aan de viewer van HINQ
  • De brede uitrol per VSV. Waarbij het Meander Medisch Centrum ook aansluit per medio 2025 en tot die tijd ook nauw betrokken is in de stuurgroep.   

Samen blijven werken aan het verwezenlijken van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg via VIPP Babyconnect blijft essentieel voor succes!