Een stap in de goede richting: functionele gebruikerstest regio Utrecht-Amersfoort

  • 23 maart 2023
  • Nieuws

Een stap in de goede richting! Op woensdag 1 maart hebben zorgverleners uit het ziekenhuis, verloskundigenpraktijk en een kraamzorgpraktijk gezamenlijk kennis gemaakt met de viewer van HINQ in het St. Antonius Ziekenhuis. Het doel tijdens deze functionele gebruikerstest was het verzamelen van inzichten rondom de gebruiksvriendelijkheid van de viewer en de manier waarop deze aansluit op de werkprocessen. Deze inzichten worden vervolgens meegenomen in de doorontwikkeling. Hiermee wordt het mogelijk om de juiste gegevens op het juiste moment in te zien. Een implementatie die veel voordeel oplevert voor zowel zwangeren als zorgverleners.

Over VIPP Babyconnect 

VIPP Babyconnect is een landelijk programma voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In de regio Utrecht Amersfoort maken 40 partijen zich hard voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Door te investeren in een netwerk samenwerking kunnen we vanuit Babyconnect de best mogelijke zorg bieden en de zorg toegankelijk houden, nu en in de toekomst. Om dit te realiseren wordt in eerste instantie gefocust op het eenvoudig delen van actuele patiëntgegevens tussen het ziekenhuis, de verloskundige en de kraamverzorgende.

Zorgverleners kunnen door middel van een Single Sign On (SSO) koppeling direct vanuit hun eigen bronsysteem gebruik maken van de viewer. In de viewer kunnen zij verschillende gegevens over de cliënt bekijken, bijvoorbeeld documenten zoals de zwangerschapskaart, en gestructureerde data. Ook kunnen zij de toegang tot de gegevens instellen. In de toekomst wordt de stap gemaakt om gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor zwangeren beschikbaar te stellen.

Belangrijke stap voorwaarts 

In aanloop naar de bijeenkomst op 1 maart zijn twee technische ketentesten uitgevoerd. Dit waren succesvolle ketentesten waarin ter plekke een aantal relatief kleine bevindingen getackeld werden. Een voorbeeld van een grote technische stap was dat het ziekenhuis gegevens kon publiceren, waarna de verloskundigenpraktijk en de kraamzorgpraktijk altijd de laatste, meest actuele gegevens kunnen inzien.  

Deze technische stappen waren randvoorwaardelijk om een functionele test uit te kunnen voeren. 

De functionele test was een fysieke bijeenkomst met zorgverleners vanuit de drie disciplines. Deze samenwerking en verbinding ligt in lijn met de behoefte voor integraal werken. Het geïntegreerd tonen van data in de viewer is daarbij gewenst. Afhankelijk van de gegevens die bronsystemen beschikbaar stellen is dit al mogelijk. 

Ten aanzien van de viewer zijn er dus doorontwikkelingen op meerdere vlakken nodig, zoals hoe en welke gegevens worden getoond. Maar met de opgedane inzichten kunnen deze stappen worden gezet in co-creatie met HINQ en de eindgebruikers! 

Deze functionele test is gerealiseerd door samenwerking tussen het St. Antonius ziekenhuis, Verloskundigenpraktijk de Vecht, Kraamzorg Vecht en Venen. En de leveranciers HINQ, Epic, en projectleiding vanuit het regionaal partnerschap Utrecht-Amersfoort door Raedelijn.