Fantastisch nieuws: subsidie toegekend

  • 25 augustus 2022
  • Nieuws

We hebben fantastisch nieuws: de subsidieaanvraag voor de implementatie van Babyconnect in de regio Utrecht-Amersfoort is goedgekeurd door het ministerie van VWS! Dit betekent dat we de komende jaren veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk kunnen maken. ‘Babyconnect Utrecht-Amersfoort’ kan nu echt van start met de implementatie en realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Wij danken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

Hoe nu verder?

Ondertekening Deelovereenkomst

De volgende stap is het ondertekenen van een deelovereenkomst door de deelnemers. In de nieuwsbrief van 29 maart kondigden we dit reeds aan. Dit document wordt digitaal naar de tekeningsbevoegde van uw organisatie gestuurd met het verzoek deze via Docusign te ondertekenen.

Waarom een aanvullende deelovereenkomst?

De aanvullende deelovereenkomst is opgemaakt om vast te leggen hoe besluitvorming en het mandaat van de stuurgroep georganiseerd is. In de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst is dit onderdeel namelijk nog niet opgenomen. De tekst van de overeenkomst is in verschillende rondes door stuurgroepleden besproken en aangescherpt.

Informatiebijeenkomst

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over bovenstaande informatie. Daarnaast ontvangen we graag uw feedback. Daarom is er een informatiemoment op maandag 11 april van 17.00 uur tot 18.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar investerenindetoekomst@raedelijn.nl.