Nieuwe fase van start!

  • 30 september 2022
  • Nieuws

Er is een mooie mijlpaal bereikt: het contract met HINQ is door de samenwerkende partijen in de regio ondertekend. Dit betekent dat de daadwerkelijke inrichting van de digitale voorzieningen in de regio is geborgd. Vanaf nu kunnen we samen met HINQ van start met het inrichten en testen van de benodigde voorzieningen. Deze voorzieningen zijn nodig om tussen de verschillende systemen van de verloskundigenpraktijken, kraamzorgbureaus en ziekenhuizen gegevens uit te wisselen. Er breekt dus een belangrijke periode aan.

Begin 2023 beschikbaar

Het inrichten en testen duurt tot en met december 2022 en gebeurt met organisaties die zich aan deze fase hebben verbonden. Dit zijn het St. Antonius Ziekenhuis, Verloskundigenpraktijk De Vecht, Kraamzorg Vecht en Venen en Kraamzorg Woerden. Betrokken bronsystemen zijn Orfeus, Atermes en EPIC. In andere regio’s worden de komende periode andere bronsystemen getest. In het land wordt intensief met elkaar samengewerkt zodat begin 2023 voor alle betrokken bronsystemen voorzieningen beschikbaar komen.

Op dit moment zijn we ook bezig met een aanvullende subsidieaanvraag, specifiek voor de ICT-componenten die nodig zijn om de regio met elkaar te verbinden. Naar verwachting komt hierover in het najaar uitsluitsel.

Deelnemen aan de regionale samenwerking?

Onlangs heeft Verloskundigenpraktijk Zeist zich aangesloten bij de regionale samenwerking. Is uw organisatie nog niet aangemeld als deelnemende partij? Het is nog steeds mogelijk uw organisatie aan te melden. Uw organisatie praat dan mee binnen het regionaal partnerschap over de invulling van de informatiedeling in de regio en de doorontwikkeling. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar investerenindetoekomst@raedelijn.nl.